มารยาท

มารยาทในการรับประทานอาหาร


มารยาทในการรับประทานอาหาร ถือเป็นสิงที่หลายๆคนควรกระทำไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะ หรือ หรือที่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติต่อคนรอบข้างแล้วยังทำให้ตัวของเรานั้นดูดีอีกด้วย ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และ ควรจะเรียนรู้ แล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องมากที่สุด

เราจึงอยากขอนำเสนอ 11 มารยาทในการรับประทานอาหาร

1. ไม่ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร

2. ควรตักอาหารคำเล็ก ๆ ไม่เลือกตักเฉพาะอาหารที่ชอบ

3. อย่าบ่นเมื่ออาหารไม่ถูกปาก

4. ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ตัวเองอยากให้รับประทาน

 5. พยายามพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบ้าง เพื่อไม่ให้โต๊ะอาหารเงียบจนเกินไป

6. ไม่ควรว่ากล่าวหรือนินทาใครขณะรับประทานอาหาร

7. ควรนั่งรับประทานอาหารด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย

8. ไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะ

9. ไม่สูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง

10. ถ้าอาหารที่ยกมาเสิร์ฟมีฝาปิด ให้เปิดฝาลงไว้ในจาน

11. ไม่รับประทานอาหารมูมมาม