มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย

มารยาทในการรับประทานแบบไทย

มารยาทในการรับประทานแบบไทย เป็นเอกลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติแต่ไม่ว่าจะชาติก็จะมีเอกลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะตัวทั้งนั้น  ดังนั้นมารยาทในการรับประทานแบบไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตัวต่อหน้าผู้ใหญ่ซึ่งส่งผลทำให้เป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างความประทับใจอีกด้วย

ข้อเสนอ 10 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย

  1. ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะ
  2. ไม่พูดคุยหรือทำเสียงดังขณะเคี้ยวข้าว
  3. ควรแสดงความนอบน้อมด้วยการตักอาหารให้ผู้ใหญ่
  4. ควรตักอาหารใส่จานแต่พอดี
  5. อาหารประเภทน้ำไม่ควรรับประทานเสียงดัง
  6. ขณะรับประทานไม่ควรให้ช้อนส้อมกระทบจานจนเกิดเสียงดัง
  7. ไม่ควรพูดคุยเรื่องไม่พึงประสงค์บนโต๊ะอาหาร
  8. ไม่ควรคนอาหารขณะตักใส่จาน
  9. ควรทานอาหารให้หมดจาน
  10. ควรรวบช้อนส้อมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ