หมูชะมวง

หมูชะมวง”เมนูหมูชะมวง อาหารพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เป็นอาหารที่ถือว่าขึ้นหน้า ขึ้นตา ของคนภาคตะวันออก ถ้ามีงานเลี้ยงใด เช่น งานบวช งานแต่ง หรือมีแขกต่างถิ่นไปร่วมงาน หมูชะมวงก็จะถูกบรรจุไว้เป็นเมนูอาหารประจำงานนั้นทุกครั้งไปซึ่งได้ทานอาหารเมนูนี้แล้ว เราควรรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการว่ามีอะไรบ้าง

คุณค่าอาหารทางโภชนาการ
แกงหมูชะมวง ก็เป็นแกงที่ ทางจังหวัดจันทบุรี และ ระยอง นิยมทำรับประทานกันมานานแล้ว เนื่องจากใบชะมวงเป็นพืชพื้นบ้านที่ซึ่งพบได้ทั่วไปในท้องถิ่นนั้น แล้วก็มีพบทางภาคใต้ด้วย สูตรที่เราทำตรงนี้ เป็นสูตรที่สถาบันโภชนาการพัฒนาขึ้นมา ให้กลุ่มแม่บ้านแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสูตรนี้จะแตกต่างจากแกงชะมวงสูตรดั้งเดิมที่ชาวจันทบุรีเขาทำกัน เนื่องจากแกงชะมวงที่จันทบุรีจะหวานนำ และหวานจัดมากเลย ซึ่งจะไม่ค่อยเปรี้ยว เรานำมาปรับสูตรเพื่อที่จะให้มีความเปรี้ยวมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้สามารถใส่กระป๋องแล้วปลอดภัย วิธีปรับสูตรก็คือจะลดปริมาณเนื้อหมูลง แล้วก็เพิ่มใบชะมวงมากขึ้น

ในเรื่องของการกระจายพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน พบว่าแกงหมูชะมวงมีปริมาณไขมันประมาณร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมด ซึ่งสูงไป นักโภชนาการแนะนำว่าควรได้รับไขมันประมาณร้อยละ 30 แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรารับประทานร่วมกับข้าวแล้ว การกระจายตัวของพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ค่อนข้างดี เนื่องจากว่า ตามหลักโภชนาการที่นักโภชนาการแนะนำ ควรได้รับคาร์โบไฮเดรต 50-60 เปอร์เซ็นต์ เมนูนี้ ได้ 52 เปอร์เซนต์ ส่วนโปรตีนตามทฤษฎีนักโภชนาการแนะนำ คือ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่แกงหมูชะมวงเมนูนี้ ให้ 15.7 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าดี ส่วนไขมัน ตามทฤษฎี นักโภชนาการแนะนำไม่เกิน 30 เปอร์เซนต์ เมนูนี้ได้ 32 เปอร์เซ็นต์ เกินไปเล้กน้อย